CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v cảnh báo nội dung sai phạm trong việc làm TTHQ
Số hiệu 1598/HQBD-TXNK Ngày ban hành 27/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 27/06/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực