CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v Vận chuyển hàng hóa từ KNQ Areco sang KNQ ICD Tanamexco (từ số 1592 - 1593)
Số hiệu 1592/HQBD-GSQL Ngày ban hành 27/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 27/06/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực