CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP
Số hiệu 1561/HQBD-GSQL Ngày ban hành 26/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 26/06/2019
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực