CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v thay đổi địa điểm làm thủ tục hải quan
Số hiệu 1558/HQBD-GSQL Ngày ban hành 25/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 25/06/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực