CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 443/QĐ-HQVA ngày 11/6/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị v/v Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Số hiệu 443/QĐ-HQVA Ngày ban hành 11/06/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 11/06/2019
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ,Ngành Khác

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực