CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 34/BXD-VLXD ngày 10/6/2019 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn và áp mã hàng hóa xuất khẩu đá xây dựng
Số hiệu 34/BXD-VLXD Ngày ban hành 10/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 10/06/2019
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Xây Dựng

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực