CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 3726/TCHQ-TXNK ngày 06/6/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Mã số phân loại mặt hàng hạt giống dưa hấu
Số hiệu 3726/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 06/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 06/06/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực