CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 3663/TCHQ-TXNK ngày 05/6/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn
Số hiệu 3663/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 05/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 05/06/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực