CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 1576/QĐ-TCHQ ngày 03/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
Số hiệu 1576/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 03/06/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 07/06/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực