CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 3587/TCHQ-TXNK ngày 03/6/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Vướng mắc về phân loại hàng hóa và xử lý thuế
Số hiệu 3587/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 03/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 03/06/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực