CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 3606/TCHQ-TXNK ngày 03/6/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Phân loại hàng hóa
Số hiệu 3606/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 03/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 03/06/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực