CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 3675/BKHĐT-KTCN ngày 03/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v Hướng dẫn thực hiện xác nhận ưu đãi thuế nhập khẩu đối với thiết bị nhập khẩu để xây dựng dự án điện mặt trời
Số hiệu 3675/BKHĐT-KTCN Ngày ban hành 03/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 03/06/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực