CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v niêm yết bộ thủ tục hành chính
Số hiệu 1376/HQBD Ngày ban hành 07/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 07/06/2019
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực