CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tài Chính
Số hiệu 911/QĐ-BTC Ngày ban hành 31/05/2019
Loại văn bản Ngày hiệu lực 31/05/2019
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực