CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 3384/TCHQ-TXNK ngày 30/5/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Rà soát sai sót khi nộp tiền thuế của doanh nghiệp vào NSNN
Số hiệu 3384/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 30/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 30/05/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực