CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 3398/TCHQ-TXNK ngày 30/5/2019 của Tổng cục Hải quan về Thuế BVMT đối với mặt hàng dầu xử lý, dầu trắng
Số hiệu 3398/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 30/05/2019
Loại văn bản Ngày hiệu lực 30/05/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực