CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v thuế NK, thuế GTGT đối với hàng hóa đưa ra nước ngoài sửa chữa, kiểm tra chất lượng
Số hiệu 1294/HQBD-TXNK Ngày ban hành 30/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 30/05/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực