CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan
Số hiệu 470/QĐ-HQBD Ngày ban hành 28/05/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 28/05/2019
Lĩnh vực

Kiểm tra sau thông quan

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực