CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v kiểm tra tình hình sử dụng hàng hóa NK miễn thuế tại trụ sở người nộp thuế (từ số 472 - 474)
Số hiệu 472/QĐ-HQBD Ngày ban hành 28/05/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 28/05/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực