CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v đề nghị hỗ trợ kiểm tra cơ sở gia công lại ngoài địa bàn quản lý (từ số 1246 - 1248)
Số hiệu 1246/HQBD-GSQL Ngày ban hành 27/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 27/05/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực