CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BTC
Số hiệu 1250/HQBD-GSQL Ngày ban hành 27/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 27/05/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực