CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v thông báo danh sách DN tạm dừng cho mang hàng về bảo
Số hiệu 1251/HQBD-GSQL Ngày ban hành 27/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 27/05/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực