CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v trả lời vướng mắc xử lý nợ thuế Công ty Chung Y
Số hiệu 1234/HQBD-TXNK Ngày ban hành 24/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 24/05/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực