CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 1460/QĐ-TCHQ ngày 20/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Di chuyển và thu hẹp diện tích kho ngoại quan
Số hiệu 1460/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 20/05/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 20/05/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực