CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 1445/QĐ-TCHQ ngày 17/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Số hiệu 1445/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 17/05/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 17/05/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực