CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 1438/QĐ-TCHQ ngày 16/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty TNHH Lâm Khánh Nhung
Số hiệu 1438/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 16/05/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 16/05/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực