CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 4907/BTC-CST ngày 26/4/2019 của Bộ Tài chính v/v Chính sách thuế đối với sản xuất lắp ráp phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Số hiệu 4907/BTC-CST Ngày ban hành 26/04/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 26/04/2019
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực