CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 1039/BVTV-KH ngày 26/4/2019 của Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc Tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu
Số hiệu 1039/BVTV-KH Ngày ban hành 26/04/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 26/04/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực