CHI TIẾT VĂN BẢN
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Số hiệu 31/2019/NĐ-CP Ngày ban hành 10/04/2019
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 28/05/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực