CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v Vận chuyển hàng hóa từ KNQ Areco sang KNQ ICD Tanamexco
Số hiệu 1084/HQBD-GSQL Ngày ban hành 14/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 14/05/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực