CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế tình hình sử dụng hàng hóa NK miễn thuế
Số hiệu 421/QĐ-HQBD Ngày ban hành 14/05/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 14/05/2019
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực