CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v tiếp nhận thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK
Số hiệu 1050/HQBD-TXNK Ngày ban hành 10/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 10/05/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực