CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 1373/QĐ-TCHQ ngày 09/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế đối với Doanh nghiệp tư nhân Chính Loan
Số hiệu 1373/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 09/05/2019
Loại văn bản Ngày hiệu lực 09/05/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực