CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v công khai thông tin nợ thuế
Số hiệu 967/HQBD-TXNK Ngày ban hành 04/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 04/05/2019
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực