CHI TIẾT VĂN BẢN
Bãi bỏ TT số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với MMTB NK để tạo TSCĐ của dự án đầu tư
Số hiệu 18/2019/TT-BTC Ngày ban hành 03/04/2019
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 03/04/2019
Lĩnh vực

Thuế Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực