CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số: 5490/QLD-ĐK, 5491/QLD-ĐK, 5492/QLD-ĐK ngày 16/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
Số hiệu 5490/QLD-ĐK, 5491/QLD-ĐK, 5492/QLD-ĐK Ngày ban hành 16/04/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 16/04/2019
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Y Tế

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực