CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 2381/BKHĐT-KTCN ngày 12/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v Xác nhận khả năng sản xuất trong nước xe ô tô bán tải chuyên dùng
Số hiệu 2381/BKHĐT-KTCN Ngày ban hành 12/04/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 12/04/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Kế Hoạch Đầu Tư

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực