CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 4428/BTC-CST ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính về Thuế bảo vệ môi trường với túi ni lông thuộc diện chịu thuế BVMT
Số hiệu 4428/BTC-CST Ngày ban hành 16/04/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 16/04/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực