CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình, nơi sản xuất Cty TNHH DP SYSTEMS ELECTRONIC MECHANICAL TECHNOLOGYVN
Số hiệu 336/QĐ-HQBD Ngày ban hành 11/04/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 11/04/2019
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực