CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v Vận chuyển hàng hóa từ KNQ Areco sang KNQ ICD Tanamexco
Số hiệu 758/HQBD-GSQL Ngày ban hành 10/04/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 10/04/2019
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực