CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số: 737/QĐ-BVTV-KH, 738/QĐ-BVTV-KH, 739/QĐ-BVTV-KH, 740/QĐ-BVTV-KH, 741/QĐ-BVTV-KH, 742/QĐ-BVTV-KH, 743/QĐ-BVTV-KH, 744/QĐ-BVTV-KH ngày 28/3/2019 của Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón NK
Số hiệu 737/QĐ-BVTV-KH, 738/QĐ-BVTV-KH, 739/QĐ-BVTV-KH, 740/QĐ-BVTV-KH, 741/QĐ-BVTV-KH, 742/QĐ-BVTV-KH, 743/QĐ-BVTV-KH, 744/QĐ-BVTV-KH Ngày ban hành 02/04/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 01/04/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực