CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 4522/QLD-ĐK ngày 01/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Số hiệu 4522/QLD-ĐK Ngày ban hành 01/04/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 01/04/2019
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Y Tế

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực