CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 4519/QLD-ĐK ngày 01/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp pháp nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 164
Số hiệu 4519/QLD-ĐK Ngày ban hành 01/04/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 01/04/2019
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Y Tế

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực