CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 4448/QLD-ĐK ngày 29/3/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép NK không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Số hiệu 4448/QLD-ĐK Ngày ban hành 29/03/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 29/03/2019
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Y Tế

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực