CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyêt định số 16/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
Số hiệu 16/2019/QĐ-TTg Ngày ban hành 28/03/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 15/04/2019
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng