CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 2075/TCHQ-TXNK ngày 10/4/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Phúc đáp công văn 08-2019/CV.FU ngày 06/3/2019
Số hiệu 2075/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 10/04/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 10/04/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực