CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 991/QĐ-TCHQ ngày 09/4/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp đối với Xí nghiệp Liên doanh sản xuất Lâm hóa Hà Châu
Số hiệu 991/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 09/04/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 09/04/2019
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực