CHI TIẾT VĂN BẢN
Lấy ý kiến tham gia với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2018/TT-BTC
Số hiệu VB1910/TT-BTC Ngày ban hành 03/04/2019
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 03/04/2019
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực