CHI TIẾT VĂN BẢN
Quyết định số 806/QĐ-TCHQ ngày 27/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK ở khu vực biên giới thuộc khu vực cửa khẩu Ma Lu Thàng, tỉnh Lai Châu
Số hiệu 806/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 27/03/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 27/03/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực