CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 445/TY-TTr,PC ngày 19/3/2019 của Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v Hướng dẫn kiểm tra ATTP cho sản phẩm thuỷ sản nhập khẩu
Số hiệu 445/TY-TTr,PC Ngày ban hành 19/03/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 19/03/2019
Lĩnh vực

Chính sách XNK

Cơ quan ban hành

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực